Winterwikken

Winterwikken worden gezaaid vanaf 15 september tot 15 oktober. Deze latere zaaidatum biedt een alternatief voor de inzaai van een groenbedekker na een vroege maïsoogst. Winterwikken hebben een goede vorstresistentie, geven een gemiddelde tot goede bodembedekking en kunnen zelf nog stikstof fixeren hoewel de periode minder geschikt is. Ze kunnen in ieder geval wel stikstof vasthouden, zodat de uitloging beperkt wordt.

De Belgische rassenlijst bevat geen rassen van winterwikken.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.