Raaigrassen

Algemeen

Raaigrassen komen zeker en vast in aanmerking om als groenbedekker te worden uitgezaaid. Door hun intensieve beworteling zijn zij op slempgevoelige gronden zelfs de beste keuze.

Soms wordt de eerste snede geoogst (begrazing, voederwinning) en dient de hergroei en de stoppel als eigenlijke groenbemesting.

In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan tetraploïde rassen: zij hebben een vlottere start, een betere groeiherneming na de winter en vormen een snel bedekkend, gezond gewas. De tetraploïde rassen voor de verschillende grassoorten ingeschreven op de Belgische Rassenlijst staan vermeld bij Grassen voor groenvoederdoeleinden.

Op zware gronden worden raaigrassen soms onder dekvrucht (granen) gezaaid. Dit bemoeilijkt de teelt van het hoofdgewas, maar na de oogst zijn grondbewerkingen overbodig en wordt de bodem vlug bedekt. Hiervoor komen Engels, gekruist en Italiaans raaigras in aanmerking. Kies bij Italiaans raaigras onder dekvrucht wel rassen die in het jaar van inzaai geen aren vormen en dit om opslag in het volggewas te voorkomen.

Bij inzaai na het hoofdgewas (eind juli – oktober) bepalen zaaitijdstip en gebruiksdoel welk raaigras men zal uitzaaien.

Soortkeuze bij inzaai van raaigrassen als groenbedekker

Soort Doel Zaaitijdstip
Engels raaigras
Gekruist raaigras
Italiaans raaigras
Westerwolds raaigras
Groenbedekker
Groenbedekker
Groenbedekker
Groenbedekker
augustus / september
augustus / september
augustus / september
augustus / september
Italiaans raaigras
Westerwolds raaigras1
Voederwinning in het najaar + groenbedekker
Voederwinning in het najaar + groenbedekker
augustus
augustus
Engels raaigras
Gekruist raaigras
Italiaans raaigras
Groenbedekker + voederwinning in het voorjaar
Groenbedekker + voederwinning in het voorjaar
Groenbedekker + voederwinning in het voorjaar
augustus / september
augustus / september
augustus / september

1 Westerwolds raaigras kan iets later gezaaid worden dan Italiaans raaigras: opkomst en jeugdgroei verlopen iets vlotter

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.