Vlinderbloemige groenvoeders

In het kader van duurzame landbouw neemt de belangstelling voor witte en rode klaver toe. Ook voor deze vlinderbloemigen worden de voornaamste raseigenschappen in de rassenlijst weergegeven.
©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.