Witte klaver (Trifolium repens L.) 2019

Belangrijkste kenmerken van rassen van witte klaver1

Ras jaar van
opname
Persistentie
(1-9)2
Concurrentie tov
L. perenne
(% klaver in totale
DS-opbrengst)
DS-opbrengst
in reincultuur
Jaar 13
DS-opbrengst
in reincultuur
jaar 23
DS-opbrengst
in reincultuur
Totaal3
Melital 2013 8,3 45,6 104 105 104
Melifer 2008 7,8 44,5 101 100 100
Merwi 1983 8,0 41,7 95 95 95
100- t/ha - - - 12,6 10,5 23,1

1 Overname van de volledige tabel uit de Belgische aanbevelende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak is verboden
2 Hoe hoger het cijfer hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle witte klaverrassen op de Belgische rassenlijst

Deze vlinderbloemige kan, wanneer ze in de gepaste hoeveelheid in het grasland aanwezig is, bijdragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het oogstproduct. Zoals alle vlinderbloemigen bindt klaver de luchtstikstof, wat de klaver zelf alsook de omringende planten ten goede komt. Het groeiritme is zo dat de hoogste productie bereikt wordt op een tijdstip dat de grasgroei een vertraging vertoont (midzomer). De hoeveelheid witte klaver in grasland is zeer wisselvallig en van veel factoren afhankelijk: het graslandgebruik, de N-bemesting, de bodemconditie en de weersomstandigheden. Een hoog klaveraandeel verhoogt de kans op trommelzucht bij het vee en op N-verliezen. Witte klaver stelt vrij hoge eisen aan de bodemvruchtbaarheid, zoals een vrij hoge pH (belangrijk voor de symbiose met de Rhizobium bacteriën en voor de N-fixatie) en een goede kalivoorziening. De belangrijkste parameters bij de rassenkeuze zijn het concurrentievermogen in een grasbestand, de persistentie, de wintervastheid en de ziekteresistentie tegen klaverkanker (Sclerotinia trifoliorum).

Momenteel staan drie rassen van witte klaver op de Belgische Rassenlijst. Ze behoren tot het type witte cultuurklaver en zijn geschikt voor inzaai van grasland.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.