Rangschikking van de rassen en berekening van de resultaten

De rassen worden onderverdeeld op basis van hun vroegrijpheid. De verdeling van deze groepen gebeurt op basis van het drogestofgehalte van de totale plant op het ogenblik van de oogst in vergelijking met een aantal referentierassen.

In de tabel zijn de rassen gerangschikt volgens de vroegrijpheid (drogestofgehalte van de volledige plant bij de oogst), dit betreft gegevens t.e.m. 2020.

Voor wat de waarden betreft, die in verhoudingsgetallen uitgedrukt zijn, is 100 het gemiddelde van alle rassen opgenomen in de Belgische rassencatalogus. Wanneer de cijferschaal 1-9 gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling. Vertrekkend van de tabel is een rassenkeuze opgesteld voor verschillende teeltomstandigheden, hierbij rekening houdend met minimale normen per vroegrijpheidscategorie, voor totale DS-opbrengst, verteerbaarheid, VOS-opbrengst (verteerbare organische drogestofopbrengst), legervastheid en stengelrotresistentie.

Voor aanbeveling werden volgende minimale normen gehanteerd.

Binnen een bepaalde vroegrijpheidscategorie moeten de rassen naast de minimale norm voor legervastheid en stengelrotresistentie:

 • Ofwel voldoen aan de minimale norm voor totale DS-opbrengst gecombineerd met de minimale norm voor verteerbaarheid;
 • Ofwel voldoen aan de minimale norm VOS-opbrengst
 1. Zeer vroege rassen
  vroegrijpheid (abs.): > 36,3%
  legervastheid (1-9): 7,0 (± 8% gelegerde planten)
  stengelrotresistentie (1-9): 7,0 (± 8% aangetaste planten)
  OF totale drogestofopbrengst (rel.): 95%
  en verteerbaarheid (rel.): 100%
  OF VOS-opbrengst (rel.): 95%

 2. Vroege rassen
  vroegrijpheid (abs.): tussen 35,4 en 37,5%
  legervastheid (1-9): 7,0 (± 8% gelegerde planten)
  stengelrotresistentie (1-9): 7,0 (± 8% aangetaste planten)
  OF totale drogestofopbrengst (rel.): 98%
  en verteerbaarheid (rel.): 98%
  OF VOS-opbrengst (rel.): 98%

 3. Halfvroege rassen
  vroegrijpheid (abs.): tussen 33,7 en 35,4%
  legervastheid (1-9): 7,0 (± 8% gelegerde planten)
  stengelrotresistentie (1-9): 7,0 (± 8% aangetaste planten)
  OF totale drogestofopbrengst (rel.): 102%
  en verteerbaarheid (rel.): 97%
  OF VOS-opbrengst (rel.): 100%

 4. Halflate rassen
  vroegrijpheid (abs.): < 33,7%
  legervastheid (1-9): 7,0 (± 8% gelegerde planten)
  stengelrotresistentie (1-9): 7,0 (± 8% aangetaste planten)
  OF totale drogestofopbrengst (rel.): 103%
  en verteerbaarheid (rel.): 97%
  OF VOS-opbrengst (rel.): 101%