Kwekers en vertegenwoordigers stoppelknollen, blad- en mergkool

Alfabetisch overzicht van alle rassen van stoppelknollen, blad- en mergkool ingeschreven op de Belgische rassenlijst met vermelding van kweker en vertegenwoordiger

Stoppelknollen

Rasnaam Kweker Vertegenwoordiger
Durmelander ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en
Veredeling - Melle
Belgische erkende handelaars-bereiders
Leielander RvP ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en
Veredeling - Melle
Belgische erkende handelaars-bereiders

Bladkool en mergkool

Rasnaam Kweker Vertegenwoordiger
Dino ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en
Veredeling - Melle
Semental SAS – La Prévôterie – Yvré
l’Évêque (F)
Napoleon ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en
Veredeling - Melle
Eliard-Spcp (F)
Wilma ILVO-Plant-Toegepaste Genetica en
Veredeling - Melle
Semences de France – La Chapelle
d’Armentières (F)
©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.