Wikken

Wikken zijn vlinderbloemigen, vragen dus geen stikstofbemesting, maar de zaaizaadkosten liggen hoger dan bij de kruisbloemige gewassen. Wikken worden in België uitsluitend als groenbedekkers uitgezaaid. Op droogtegevoelige gronden of in het algemeen in droge jaren laat de snelheid van bodembedekking wel eens te wensen over.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.