Zomerwikken

Zomerwikken worden gezaaid in de periode juli tot 10 augustus. Het gewas komt dan zeker niet tot bloei en het vriest zeer gemakkelijk af. Bij de rassenkeuze speelt naast de aanbreng van organische stof, de snelheid van bodembedekking en de legervastheid de grootste rol.

Op de Belgische rassencatalogus is geen enkel ras van zomerwikken meer ingeschreven.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.