Vergelijkende tabel van kenmerken van grassoorten 2019

Soort Veldbeemdgras Kropaar Rietzwenkgras Beemdlangbloem Timothee Engels
raaigras
Gekruist
raaigras
Italiaans
raaigras
Westerwolds
raaigras
Latijnse naam Poa pratensis
Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca pratensis Phleum pratense Lolium perenne L. x boucheanum Lolium multiflorum Lolium multiflorum westerwoldicum
Vestiging zeer traag traag, vrij gemakkelijk traag en moeilijk traag, vrij gemakkelijk traag zeer gemakkelijk zeer gemakkelijk zeer gemakkelijk zeer gemakkelijk
Start in het voorjaar vrij traag vrij snel vrij snel vrij snel snel vrij snel snel snel snel
Soepelheid bij
uitbating
groot vrij gering vrij gering vrij gering groot zeer groot zeer groot zeer groot zeer groot
Tijdstip aarvorming vroeg vroeg vroeg middenvroeg laat middenvroeg middenvroeg middenvroeg middenvroeg1
Opbrengst in jaar uitzaai (lentezaai)
(t DS/j/ha)
2-6 5-8 4-8 4-9 3-7 4-10 5-10 6-10 5-11
Opbrengst in
andere jaren
(t DS/j/ha)
7-12 13-17 13-17 10-15 11-16 10-15 10-16 12-17 -2
Opbrengst in zomer matig tot goed goed goed matig tot goed zwak matig tot goed matig tot goed zwak -2
Appreciatie dier matig goed matig goed goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed
Verteerbaarheid vrij goed goed matig goed vrij goed goed goed goed goed
Resistentie ziekten3 matig tot goed matig tot goed goed matig tot goed zeer goed matig tot goed matig tot goed matig tot goed matig tot goed
Resistentie koude3 zeer goed matig tot goed goed goed zeer goed matig matig matig slecht
Resistentie droogte zeer goed zeer goed goed zwak zwak zwak zwak zwak zwak
Langleefbaarheid zeer goed zeer goed zeer goed goed zeer goed goed matig matig tot zwak zeer zwak
Aarvorming in jaar van uitzaai niet weinig niet tot matig niet veel niet tot matig niet tot matig niet tot matig zeer veel
Herbloei in hetzelfde jaar zeer zwak tot niet zwak zeer zwak tot niet zeer zwak tot niet tamelijk zeer zwak tot niet tamelijk sterk sterk
Aantal rassen op Belgische rassenlijst 0 0 1 1 5 36 2 22 5

1 In het jaar van aanleg
2 Niet van toepassing: eenjarig gewas
3 Geldt alleen voor op de rassenlijst voorkomende variëteiten

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.