Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum var. westerwoldicum L.) 2019

Belangrijkste kenmerken van rassen van Westerwolds raaigras1

Ras Jaar van
opname
Gemiddelde
datum
aarvorming
Jeugd-
groei
(1-9)2
Hergroei
(1-9)2
Roest-
resistentie
(1-9)2
DS-opbrengst
als
hoofdgewas3
DS-opbrengst
als
nateelt3
Diploïde rassen
MENDOZA 2001 laat 7,8 7,8 6,5 99 95
MELSEMPER 2011 halflaat 7,6 8,6 7,5 100 103
MELWORLD 2004 halflaat 7,5 8,6 7,2 105 101
Tetraploïde rassen
LEMNOS 1992 halflaat 8,4 7,3 6,4 96 101
MELMONDO4 2003
laat tot
zeer laat
8,2 - 5,8 - 100

1 Overname van de volledige tabel uit de Belgische aanbevelende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak is verboden
2 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Enkel getest als nateelt

Westerwolds raaigras is een éénjarige grassoort die vroeg in het voorjaar gezaaid wordt en onder niet te droge omstandigheden een hoge productie kan leveren. Het is zeer dankbaar voor stikstof. Door selectie heeft men bladrijke rassen verkregen vooral in de 1ste snede en zowel voor de diploïde als voor de tetraploïde rassen. Westerwolds raaigras heeft wel het nadeel dat het vanaf de eerste snede bestendig doorschiet waardoor de voederwaarde snel daalt wanneer het gewas te lang gaat doorgroeien.

Bij vroege stoppelzaai en gunstige weersomstandigheden kan Westerwolds raaigras in het najaar nog twee sneden geven nl. één dienstig voor groenvoederwinning en de tweede voor groenbemesting. Westerwolds is bijzonder geschikt voor hooiwinning maar is gevoelig voor berijden met zware werktuigen.

Bovenstaande tabel geeft de samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de rassen van Westerwolds raaigras, die momenteel op de Belgische rassenlijst staan.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.