Gekruist raaigras (Lolium x boucheanum Kunth) 2019

Om de gunstige eigenschappen van Engels raaigras (de langleefbaarheid) en deze van Italiaans raaigras (de productie) te combineren in één ras worden beide soorten gekruist. Rassen kunnen in eigenschappen dicht bij Italiaans of bij Engels raaigras aanleunen. Gekruist raaigras is overwegend geschikt voor maaigebruik gedurende 2 tot 3 jaar.

Op dit ogenblik zijn twee rassen ingeschreven op de Belgische Rassenlijst.

MELPRIUS (2011)
Tetraploïd ras. Vrij goede tot goede persistentie. Gemiddelde DS-opbrengst in najaarszaai en een gemiddelde tot hoge DS-opbrengst in voorjaarszaai. Hoge DS-opbrengst in de eerste snede. Zeer weinig neiging tot aarvorming in jaar van aanleg. Groeitype lijkt meer op Italiaans dan op Engels raaigras.

MELAURIS (2014)
Tetraploïd ras. Goede persistentie. Gemiddelde tot hoge DS-opbrengst in najaarszaai en een hoge DS-opbrengst in voorjaarszaai. Hoge DS-opbrengst in de eerste snede. Zeer weinig neiging tot aarvorming in jaar van aanleg. Groeitype lijkt meer op Italiaans dan op Engels raaigras.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.