Festulolium 2019

Om de gunstige eigenschappen van Engels/Italiaans raaigras (Lolium) en deze van Rietzwenkgras/Beemdlangbloem (Festuca) te combineren in één ras worden beide soorten gekruist. De kruising kan gemaakt worden tussen Engels raaigras of Italiaans raaigras enerzijds en Rietzwenkgras of Beemdlangbloem anderzijds. Afhankelijk van welke rassen gebruikt zijn voor de kruising zijn de eigenschappen van Festulolium verschillend. Vaak leunen Festulolium rassen ook dichter aan bij ofwel Festuca ofwel Lolium eigenschappen. De belangrijkste eigenschappen van elke soort staan vermeld in onderstaand overzicht (zie ook vergelijkende tabel van kenmerken van grassen). Festulolium wordt in onze regio bijna uitsluitend gebruikt onder maaivoorwaarden.

Festulolium

Op dit ogenblik staat één ras ingeschreven op de Belgische Rassenlijst.

FESTILO (2016)
Tetraploïd ras. Kruising tussen gekruist raaigras (type Italiaans raaigras) en Beemdlangbloem. Goede resistentie tegen roest en bladvlekken. Hoge DS-opbrengst zowel in najaarszaai als in voorjaarszaai. Zeer weinig neiging tot aarvorming in jaar van aanleg. Groeitype lijkt meer op Italiaans raaigras dan op Beemdlangbloem.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.