Veldbeemdgras (Poa pratensis L.) 2019

Deze meerjarige grassoort is, bijzonder droogteresistent en vormt ondergrondse uitlopers waardoor het als zodesluiter goed geschikt is. Ze is zeer wintervast. In een zaadmengsel waarin ook Engels raaigras is opgenomen komt het de eerste jaren na uitzaai veeleer sporadisch voor. De doorschietdatum situeert zich in de eerste helft van mei waardoor het minder graag gelust wordt door het vee. Veldbeemdgras is bijzonder vatbaar voor bladvlekkenziekte waardoor het concurrentievermogen sterk gedrukt wordt.

Bij het gebruik van veldbeemdgras moet de absolute voorkeur gaan naar rassen die weinig tot zeer weinig vatbaar zijn voor de bladvlekkenziekte.

Wegens de bijzonder trage kieming en jeugdontwikkeling duurt het enkele jaren vooraleer het aandeel van deze soort in de zode van enige betekenis wordt (door uitbreiding via zijn ondergrondse uitlopers). Om deze redenen is het gebruik niet verantwoord bij de aanleg van grasland met een tijdelijke duur. Voor wat de productie in een mengsel betreft is de bijdrage vanwege veldbeemdgras zeer gering.

Op dit ogenblik bevat de Belgische rassenlijst geen rassen van deze grassoort.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.