Timothee of Lammerstaart (Phleum pratense L.) 2019

Belangrijkste kenmerken van rassen van Timothee1

Ras Jaar van
opname
Gemiddelde
datum
aarvorming
Snelheid
voorjaars-
ontwikkeling
(1-9)2
Resistentie
bladvlekken-
ziekte
(1-9)2
Persistentie
(1-9)2
DS-
Opbrengst
in 3e jaar3
Totale DS-
opbrengst3
BARFLEO 2003 3 juni 7,2 7,3 7,3 101 100
COMER 1997 8 juni 8,0 7,8 7,4 100 101
DOLINA 1999 8 juni 7,8 8,1 7,5 100 100
TIBOR 1999 8 juni 7,6 7,6 7,4 100 101
ERECTA RvP 1952 9 juni 7,0 7,0 7,4 99 98

1 Overname van de volledige tabel uit de Belgische aanbevelende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak is verboden
2 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst

Timothee is een meerjarige, volkomen wintervaste grassoort. Timothee wordt goed door het vee opgenomen in vegetatieve toestand. Bij intensieve beweiding ondervindt het, evenals Beemdlangbloem, in mengsels met Engels raaigras een zeer sterke concurrentie van deze laatste soort. Op een goed vochthoudende bodem en bij regelmatig maaien gedijt deze grassoort goed.

In monocultuur en vrij intensief gebruik is de verteerbaarheid van de organische stof van Timothee heel goed en vergelijkbaar met die van Engels raaigras. Roestaantasting komt zelden voor; bladvlekkenziekte daarentegen wel.

Bovenstaande tabel geeft de samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de rassen van Timothee, die momenteel op de Belgische rassenlijst staan.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.