Rietzwenkgras (Festuca arundinacea L.) 2019

Rietzwenkgras is een meerjarige grassoort die zowel tegen droogte als vocht bestand is. De beginontwikkeling na inzaai is veel trager dan bij Engels raaigras en de soort vraagt relatief hoge temperaturen zodat vroege voorjaarszaai en late najaarszaai niet gewenst zijn. Deze grassoort is in de eerste plaats bestemd om gemaaid te worden, maar in jong stadium kan zij ook begraasd worden. Het eerste jaar is rietzwenkgras gevoelig voor berijden (zode uitdunning). Rietzwenkgras kan zeer hoge producties geven; onder maaivoorwaarden gemiddeld 15% meer dan Engels raaigras. Onder kuil- of hooivorm wordt rietzwenkgras over het algemeen goed door het vee opgenomen ondanks zijn ruwbladigheid. Het is weinig vatbaar voor ziekten, soms wat roestaantasting.

Op dit ogenblik is één ras van deze grassoort ingeschreven op de Belgische Rassenlijst.

FEMELLE (2017)

Hexaploïd ras. Goede resistentie tegen roest. Gemiddelde tot goede resistentie tegen bladvlekken. Goede persistentie. Gemiddelde DS-opbrengst met een hoge verteerbaarheid van de organische stof.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.