Kropaar (Dactylis glomerata L.) 2019

Kropaar is een grassoort die bijzonder goed bestand is tegen droogte. Onder maaiomstandigheden geeft het bij ruime stikstofbemesting hoge opbrengsten. De opbrengst is, in tegenstelling met andere grassoorten, goed gespreid over het ganse weideseizoen; vooral in de zomermaanden is de productie goed. Kropaar is minder geschikt voor begrazing daar het zeer vroeg doorschiet en dus weinig beweidingruimte heeft. De smakelijkheid gaat daarenboven tijdens de groei vrij snel achteruit. Kropaar is goed bestand tegen roestaantasting maar vatbaar voor bladvlekkenziekte.

Op dit ogenblik bevat de Belgische Rassenlijst geen rassen van deze grassoort.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.