Beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) 2019

Beemdlangbloem is een meerjarige grassoort van goede kwaliteit en is zeer goed bestand tegen koude en vocht. Deze grassoort is minder standvastig dan Engels raaigras en zal bij intensieve beweiding door deze laatste worden teruggedrongen. Bij een lagere N-bemesting kan Beemdlangbloem zich gemakkelijker handhaven. Het is een soort die maaien goed verdraagt en onder dat regime zelfs uitbreidt. In combinatie met Timothee en rode klaver is de soort geschikt voor maaidoeleinden.

Op de Belgische rassenlijst is slechts één ras ingeschreven.

MERIFEST (1985)

Goede tot zeer goede voorjaarsontwikkeling. Goede resistentie tegen bladvlekkenziekte. Goede persistentie en een gemiddelde tot hoge droge stofopbrengst.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.