Berekening van de resultaten

De waarden in de tabellen 'plant- en teeltkenmerken' en 'landbouwkundige waarde' zijn uitsluitend afkomstig van de officiële rassenproeven.

In tabel 'plant- en teeltkenmerken' zijn de voornaamste plantkundige kenmerken gegeven, terwijl in tabel 'landbouwkundige waarde' de belangrijkste landbouwkundige kenmerken samengebracht zijn.
Voor wat de waarden, die als verhoudingsgetallen uitgedrukt zijn in tabel 'landbouwkundige waarde', betreft is 100 het gemiddelde van alle rassen. Wanneer de cijferschaal 1-9 gebruikt wordt, wijst 9 op de gunstigste beoordeling.